Καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t

PDF
καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t
καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t
καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t απεικόνιση 2
καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t απεικόνιση 3
καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t απεικόνιση 4
καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t απεικόνιση 5
καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t απεικόνιση 6
καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t απεικόνιση 7
Σας ενδιαφέρει η αγγελία;
1/7
PDF
15.490 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
66.100 PLN
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα:  Techmont
Μοντέλο:  Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t
Τύπος:  ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο
Έτος παραγωγής:  2024
Όγκος:  12.3 μ³
Χωρητικότητα φορτίου:  12000 κιλά
Καθαρό βάρος:  3600 κιλά
Μεικτό βάρος:  15600 κιλά
Τοποθεσία:  Πολωνία Golcza, Małopolskie
Ημερομηνία καταχώρησης:  5 Ιουλ 2024
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή:  0001
Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης: 
Υπάρχει δυνατότητα αγοράς με πίστωση: 
Είναι δυνατή η αγορά με δόσεις: 
Περιγραφή
Μοντέλο:  PTD16
Τρόπος εκφόρτωσης:  τρίπλευρη
Συνολικές διαστάσεις:  6.55 μ × 2.55 μ × 2.15 μ
Καρότσα
Πλαίσιο:  ατσάλινο
Εφεδρικός τροχός: 
Στήριγμα εφεδρικού τροχού: 
Άξονες
Μάρκα:  ADR
Αριθμός αξόνων:  2
Ανάρτηση:  ελατήριο/ελατήριο
Μεταξόνιο:  1900 χιλιοστό
Διαστάσεις ελαστικών:  15.0/70-18
Κατάσταση ελαστικών:  100 %
Πρόσθετος εξοπλισμός
Μουσαμάς: 
Κατάσταση
Κατάσταση:  καινούριο
Εγγύηση:  1 χρόνος
Πρόσθετες πληροφορίες
Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (VIN):  001
Χρώμα:  γαλανό

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούριο ρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο Techmont Anhänger / Trailer / Remorque / Rimorchio / Przyczepa 12 t

Αγγλικά
Techmont Double axle trailer PTD16 12 t

Techmont's PTD trailers have a wide range of equipment as standard. The three-way tipping of the cargo box increases the functionality of the trailer. A ball-and-swivel, stable tipping system, proven, heavy-duty load frame profiles and high-quality, reliable and durable running axles distinguish our company's product from other products on the market. Profiled walls with industrial strength guarantee a long service life for the trailer. Standard equipment includes a window with a slider in the rear wall.

Technical data:
Payload capacity 12000 kg
Unladen weight 3600-4400 kg
Permissible total weight 16400 kg
Cargo volume 12-19.2 m3
Cargo area 12.3 m2
Length of cargo box inside 4950 mm
Length of load body outside 5050 mm
Width of load body inside 2450 mm
Width of load bed outside 2550 mm
Overall dimensions (length/width/height*) 6550/2550/2150* height 2660-2760 mm
Box wall height 500+500 mm
Platform height from the ground 1150-1250 mm
Wheelbase 1900 mm
Suspension parabolic springs, torsion bogie
Drawbar type Y or V
Tire size 15.0/70-18
Three-way tipping system
Design speed (degrees) 30/40 km
Tipping angle of the cargo box (rearward/side) (degrees) 50/45
Telescopic cylinder (stroke/oil demand/pressure) 1900/16L/200 bar
Minimum tractor power requirement 85 hp

Standard equipment of the trailer:
Working platform on the front side
Tarpaulin with frame
Sideboards with extensions 2 x 50 cm
Wedges mounted on the front side
All-round sideboard locking system at the edge
Check valves to regulate the tilt of the cargo box (security)
Securing of the load bed (steel cable with handles)
Hand crank-screw brake
Single-wire or dual-wire brake system
Rear hitch
Electrical outlet
Sideboard pull cable system including trigger bolt

Payable additional equipment:
- Spare wheel with fastening lugs
- Additional row of sideboards 500+500+500, 600+600+600, 800+800+800 mm
- pneumatic and hydraulic installation for towing a second trailer
tires:
- 500/50-17
- 15/70-18
- 385/65 R22,5
- rear automatic hitch
- reinforcement of the upper frame at the extension 3 x 500 mm
- 4 mm floor plate
- LED lighting on the trailer
Προβολή όλου του σχολίου
Techmont Anhänger Zweiachskipper PTD16 12 t

Techmont-Anhänger Typ PTD verfügen über eine umfangreiche serienmäßige Ausstattung.Dreiseitenkippsystem erhöht die Funktionalität des Anhängers. Das stabile Kippsystem, langlebige Profile und hochwertige, zuverlässige Achsen zeichnen unser Produkt unter anderen Produkten auf dem Markt aus. Profilierte Wände mit industrieller Festigkeit garantieren eine lange Lebensdauer des Anhängers. Zur Standardausstattung gehört ein Kornschieber in der Rückwand.


Technische Daten:
Ladekapazität 12000 kg
Eigengewicht 3600-4400 kg
Zul. Gesamtgewicht 16 400 kg
Ladevolumen 12-19,2 m3
Ladefläche 12,3 m2
Länge der Ladebox innen 4950 mm
Länge der Ladebox außen 5050 mm
Breite der Ladebox innen 2450 mm
Breite der Ladebox außen 2550 mm
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe: 6550/2550/2150* Höhe 2660-2760 mm
Bordwandhöhe 500+500 mm
Plattformhöhe 1150-1250 mm
Spurweite 1900 mm
Aufhängung Parabelfederung
Deichsel Typ Y oder V
Bereifung: 15.0/70-18
Kippsystem: dreiseitig
Zul. Geschwindigkeit 30/40 km/h
Kippwinkel rückw./seitl. 50/45 Grad
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck) 1900/16/200 bar
Erforderliche Schlepperleistung: 85 PS

Serienmäßige Ausrüstung:
Arbeitsbühne an der Vorderseite
Abdeckplane mit Gestell
Stahlprofilbordwände 2 x 50 cm
Keile an der Vorderseite montiert
Umlaufende Stirnwandverriegelung
Rückschlagventile zur Kontrolle der Kippbewegung des Ladungsträgers (Sicherheit)
Ladeflächenverriegelung (Stahlseil mit Griffen)
Handkurbel-Schraubenbremse
Einkreis- oder Zweikreis-Bremssystem
Hintere Anhängevorrichtung
Elektrische Steckdose
Bordwandzugseilsystem mit Abzugsbolzen

Optionale Ausstattung gegen Aufpreis:
- Ersatzrad mit Befestigungslaschen
- zusätzliche Bordwandreihe 500+500+500, 600+600+600, 800+800+800 mm
- pneumatische und hydraulische Anlage zum Ziehen eines zweiten Anhängers
Reifen:
- 500/50-17
- 15/70-18
- 385/65 R22,5
- automatische Heckanhängung
- Verstärkung des oberen Rahmens am 3 x 500 mm Aufbau
- 4 mm Bodenplatte
- LED-Beleuchtung am Anhänger
Remorque à deux essieux Techmont PTD16 12 t

La remorque Techmont de type PTD dispose de série d'un équipement complet. Le basculement à trois voies de la caisse de chargement augmente la fonctionnalité de la remorque. Le système de basculement stable à rotation à billes, les profils éprouvés et durables des cadres porteurs et les essieux de haute qualité, fiables et durables distinguent notre produit parmi les autres produits sur le marché. Les parois profilées à résistance industrielle garantissent une longue durée de vie de la remorque. L'équipement standard comprend une fenêtre avec un boulon dans la paroi arrière.

Données techniques :
Capacité de charge 12000 kg
Poids à vide 3600-4400 kg
Poids total en charge du véhicule 16 400 kg
Capacité de charge 12-19,2 m3
Surface de chargement 12,3 m2
La longueur de la caisse de chargement à l'intérieur est de 4950 mm
Longueur de la caisse de chargement extérieur 5050 mm
La largeur de la caisse de chargement à l'intérieur est de 2450 mm
La largeur de la caisse de chargement à l'extérieur est de 2550 mm
Dimensions hors tout (longueur/largeur/hauteur*) 6550/2550/2150* hauteur 2660-2760 mm
Hauteur des panneaux de la caisse 500+500 mm
Hauteur de la plate-forme à partir du sol 1150-1250 mm
Empattement 1900 mm
Suspension ressorts paraboliques, bogie de torsion
Type de timon Y ou V
Taille des pneus 15.0/70-18
Système de basculement à trois voies
Vitesse de conception (degrés) 30/40 km
Angle de basculement de la caisse de chargement (arrière/latéral) (degrés) 50/45
Vérin télescopique (course/besoin en huile/pression) 1900/16L/200 bar
Puissance minimale requise du tracteur 85 ch

Équipement standard de la remorque :
Plate-forme de travail à l'avant
Bâche avec cadre
Planches avec rallonges 2 profils 50 cm
Cales montées sur la face avant
Système de verrouillage des ridelles sur tout le pourtour
Clapets anti-retour pour contrôler l'inclinaison du porte-charge (sécurité)
Protection du plateau de chargement (câble en acier avec poignées)
Frein à main à manivelle et à vis
Système de freinage à simple ou double circuit
Attelage arrière
Prise électrique
Système de câble de traction de la ridelle avec boulon de déclenchement

Équipement optionnel payant :
- Roue de secours avec œillets de fixation
- rangée supplémentaire de panneaux latéraux 500+500+500, 600+600+600, 800+800+800 mm
- installation pneumatique et hydraulique pour tracter une deuxième remorque
pneus :
- 500/50-17
- 15/70-18
- 385/65 R22,5
- attelage arrière automatique
- renforcement du cadre supérieur au niveau de la superstructure de 3 x 500 mm
- plaque de plancher de 4 mm
- éclairage LED sur la remorque
Techmont Rimorchio a due asse PTD16 12 t


Rimorchio Technomont tipo PTD nello standard ha ricco dotazione di serie. ribattimento di tre lati, profili di telai forti di alta qualita.
Pareti resistibili che garantiscono lungo uso di rimorchio , Nello stancard incluso finestrino nella parete posteriore

Detagli tecnici:
- capacita: 12000 kg
- peso 3600-4400 kg
- peso totale massimo 16400 kg
- capacita di portata 12-19,2 m 3
- misure esterne rimorchio: 5050 mm x 2550 mm (lunghezza x larghezza)
- misure internę rimorchio: 4950mm x 2450 mm
- misure totale: 6550/2550/2150* altezza 2660-2760 mm
- altezza delle pareti del cassone 500+500 mm
- lancia tipo Y o V
- distanza tra le ruote 1900 mm
- misura del pneumatico 15.0/70-18
- sistema di scarico a 3 lati
- angolo di ribaltimento posteriori o laterale 50/45 gradi
- cilindro telescopico, flusso di olio 16 I/ 200 bar
- potenza richiesta 85 CV


Opzione standard di rimorchio
Piattaforma di lavoro sul lato anteriore
Telone con telaio
Pareti 2 x 50cm profili
Cunei montati sul lato anteriore
Sistema di bloccaggio del pannello terminale su tutto il perimetro
Valvole di non ritorno per controllare l'inclinazione del portacarichi (sicurezza)
Blocco del pianale di carico (cavo d'acciaio con maniglie)
Freno a manovella
Sistema frenante a circuito singolo o doppio
Gancio posteriore
Presa elettrica
Sistema di cavi di trazione della sponda con bullone di scatto

Equipaggiamento opzionale a pagamento:
- Ruota di scorta con occhielli di fissaggio
- fila supplementare di sponde 500+500+500, 600+600+600, 800+800+800 mm
- installazione pneumatica e idraulica per il traino di un secondo rimorchio
pneumatici:
- 500/50-17
- 15/70-18
- 385/65 R22,5
- gancio posteriore automatico
- rinforzo del telaio superiore alla sovrastruttura di 3 x 500 mm
- Piastra del pavimento da 4 mm
- Illuminazione a LED sul rimorchio
Techmont Przyczepa dwuosiowa PTD16 12 t

Przyczepa firmy Techmont typu PTD posiadają w standardzie bogate wyposażenie. Trójstronny wywrot skrzyni ładunkowej zwiększa funkcjonalność przyczepy. Kulowo-obrotowy, stabilny system wywrotu, sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych oraz wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne wyróżniają produkt naszej firmy wśród innych produktów na rynku. Profilowane ściany o przemysłowej wytrzymałości gwarantują długi czas użytkowania przyczepy. Do wyposażenia standardowego należą okno z zasuwą w ścianie tylnej.

Dane techniczne:
Ładowność 12000 kg
Masa własna 3600-4400 kg
Dopuszczalna masa całkowita 16400 kg
Pojemność ładunkowa 12-19,2 m3
Powierzchnia ładunkowa 12,3 m2
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4950 mm
Długość skrzyni ładunkowej zewnątrz 5050 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2450 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej zewnątrz 2550 mm
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość*) 6550/2550/2150* wysokość 2660-2760 mm
Wysokość ścian skrzyni 500+500 mm
Wysokość platformy od podłoża 1150-1250 mm
Rozstaw kół 1900 mm
Zawieszenie resory paraboliczne, wózek skrętny
Dyszel typ Y lub V (do wyboru)
Rozmiar ogumienia 15.0/70-18
System wywrotu trójstronny
Prędkość konstrukcyjna (stopni) 30/40 km
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu/na boki) (stopni) 50/45
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ ciśnienie) 1900 /16 l / 200 bar
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 85 KM

Wyposażenie standardowe przyczepy:
Podest roboczy na przedniej burcie
Plandeka ze stelażem
Burty wraz z nadstawkami 2 x 50 cm
Kliny montowane na przedniej burcie
Całościowy system ryglowania burt u krawędzi
Zawory zwrotne regulujące przechył skrzyni ładunkowej (zabezpieczenie)
Zabezpieczenie Skrzyni ładunkowej (lina stalowa z uchwytami)
Hamulec ręczny korbowo śrubowy
Jednoprzewodowa lub dwuprzewodowa instalacja hamulcowa
Tylny zaczep
Gniazdo elektryczne
System linek ściągających burty wraz z ryglem spustowym

Wyposażenie opcjonalne (dodatkowe płatne):
- koło zapasowe wraz z uchwytami mocującymi
- dodatkowy rząd burt 500+500+500, 600+600+600, 800+800+800 mm
- instalacja pneumatyczna i hydrauliczna do ciągnięcia drugiej przyczepy
ogumienie:
- 500/50-17
- 15/70-18
- 385/65R22,5
- tylny zaczep automatyczny
- wzmocnienie ramy górnej przy nadstawie 500 mm
- blacha podłogowa 4 mm
- oświetlenie LED na przyczepie
Двухосный прицеп PTD16 12 т

Прицеп Techmont типа PTD в стандартной комплектации имеет обширное оборудование. Трехстороннее опрокидывание грузового кузова увеличивает функциональность прицепа. Стабильная система опрокидывания с шариковым вращением, проверенные, прочные профили несущих рам и качественные, надежные и долговечные оси выделяют наш продукт среди других продуктов на рынке. Профилированные стенки промышленной прочности гарантируют долгий срок службы прицепа. В стандартную комплектацию входит окно с ригелем в задней стенке.

Технические данные:
Грузоподъемность 12000 кг
Снаряженная масса 3600-4400 кг
Полная масса прицепа 16 400 кг
Вместимость 12-19,2 м3
Площадь погрузки 12,3 м2
Длина загрузочного кузова внутри 4950 мм
Длина загрузочного кузова снаружи 5050 мм
Ширина загрузочного кузова внутри 2450 мм
Ширина загрузочного кузова снаружи 2550 мм.
Габаритные размеры (длина/ширина/высота*) 6550/2550/2150* высота 2660-2760 мм
Высота борта 500+500 мм
Высота платформы от земли 1150-1250 мм
Колесная колея 1900 мм
Подвеска на параболических рессорах, торсионная тележка
Дышло типа Y или V
Размер шин 15.0/70-18
Трехсторонняя система опрокидывания
Расчетная скорость (градусы) 30/40 км
Угол опрокидывания кузова (назад/вбок) (градусы) 50/45
Телескопический цилиндр (ход/потребление масла/давление) 1900/16 л/200 бар
Минимальная требуемая мощность трактора 85 л.с.

Стандартное оборудование прицепа:
рабочая площадка с передней стороны
тент с каркасом
Доски с удлинителями 2 x 50 см
Клинья, установленные на переднем борту
Комплексная система фиксации сторон на краю
Обратные клапаны, регулирующие наклон кузова (защита)
Крепление грузового ящика (стальной трос с ручками)
Кривошипно-винтовой ручной тормоз
Однопроводная или двухпроводная тормозная система
Задняя сцепка
Электрическая розетка
Система тросов, стягивающих борта вместе спусковым болтом

Дополнительное оборудование (за дополнительную оплату):
- запасное колесо
- дополнительный ряд боковых бортов 500+500+500, 600+600+600, 800+800+800 мм
- пневматическая и гидравлическая установка для буксировки второго прицепа
шины:
- 500/50-17
- 15/70-18
- 385/65R22,5
- автоматическая задняя сцепка
- усиление верхней рамы при заказе дополнительных бортов 500 мм
- 4 мм пола кузова
- светодиодное освещение прицепа
Dear customers! We are very pleased that you are interested in purchasing our machines. All prices in the advertisements are given net. If you are interested in purchasing a machine with delivery, please indicate the postal code of the town. This will allow us to make a quick quote for transport to you. If you purchase machines with 0% VAT, please quote the European VAT number. Thank you for your cooperation to date. Team DC LTD
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
PDF
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!
Παρόμοιες αγγελίες
Επικοινωνία με τον πωλητή
14.240 € PLN 60.770 PLN
Ανάρτηση ελατήριο/ελατήριο Τρόπος εκφόρτωσης τρίπλευρη
Έτος 2024 Ικανότητα φορτίου 10000 κιλά Όγκος 11.7 μ³
Πολωνία, Golcza, Małopolskie
Επικοινωνία με τον πωλητή
17.280 € PLN 73.750 PLN
Ανάρτηση αέρος/αέρος Τρόπος εκφόρτωσης πίσω
Έτος 2024 Ικανότητα φορτίου 12000 κιλά Όγκος 13 μ³
Πολωνία, Golcza, Małopolskie
Επικοινωνία με τον πωλητή
8.057 € PLN 34.390 PLN
Ανάρτηση αέρος/αέρος Τρόπος εκφόρτωσης τρίπλευρη
Έτος 2024 Ικανότητα φορτίου 3500 κιλά Όγκος 6.8 μ³
Πολωνία, Golcza, Małopolskie