Φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van

PDF
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 2
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 3
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 4
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 5
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 6
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 7
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 8
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 9
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 10
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 11
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 12
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 13
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 14
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 15
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 16
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 17
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 18
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 19
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 20
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 21
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 22
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 23
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 24
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 25
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 26
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 27
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 28
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 29
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 30
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 31
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 32
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 33
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 34
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 35
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 36
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 37
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 38
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 39
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 40
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 41
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 42
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 43
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 44
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 45
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 46
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 47
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 48
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 49
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 50
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 51
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 52
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 53
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 54
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 55
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 56
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 57
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 58
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 59
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 60
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 61
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 62
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 63
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 64
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 65
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 66
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 67
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 68
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 69
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 70
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 71
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 72
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 73
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 74
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 75
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 76
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 77
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 78
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 79
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 80
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 81
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 82
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 83
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 84
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 85
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 86
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 87
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 88
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 89
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 90
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 91
φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van απεικόνιση 92
Σας ενδιαφέρει η αγγελία;
1/92
PDF
8.218 €
6.950 £
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα:  IVECO
Τύπος:  φορτηγό κόφα
Πρώτη εγγραφή:  2014
Τοποθεσία:  Μεγάλη Βρετανία Stoke on Trent
Ημερομηνία καταχώρησης:  7 Ιουν 2024
ID της Autoline:  XQ39341
Κινητήρας
Ευρώ:  Euro 6
Κιβώτιο ταχυτήτων
Τύπος:  αυτόματος
Κουβούκλιο
Δεξιοτίμονο: 
Ραδιόφωνο: 
Σπόιλερ: 
Πρόσθετος εξοπλισμός
Υδραυλική πόρτα: 
Κατάσταση
Κατάσταση:  μεταχειρισμένες
Πρόσθετες πληροφορίες
Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (VIN):  WJME2NNH60C296715

Πρόσθετες πληροφορίες — Φορτηγό κόφα IVECO Stralis 310 AT Euro 6 6x2 Box Van

Αγγλικά
REGISTRATION: BN64 ZHP
MOT: April 2024
2014 Iveco Stralis 310 AT 6x2 Rear Lift and Steer Day Cab Box Van
Rear Roller Shutter Door
Excellent Condition
We can organise shipping to any worldwide destination - Contact for a quote
MOT April 2024
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες

IVECO EuroCargo 120 τιμή κατόπιν αιτήματος Φορτηγό κόφα 2010 Μεγάλη Βρετανία, Howden
IVECO EuroCargo 18 250 τιμή κατόπιν αιτήματος Φορτηγό κόφα 2017 225000 χλμ Μεγάλη Βρετανία
Mercedes-Benz Axor 1824 8.218 € Φορτηγό κόφα 12/2013 Euro 6 Μεγάλη Βρετανία, North Lincolnshire