Αγγελίες Φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO πωλήθηκε και δεν υπάρχει στην αναζήτηση!
Παρόμοιες αγγελίες
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FE 280 Volvo FE 280 29.500 € Φορτηγό αυτοκινητάμαξα 07/2013 498096 χλμ Ολλανδία, Meer
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO
Πωλήθηκε
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 2
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 3
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 4
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 5
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 6
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 7
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 8
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 9
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 10
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 11
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 12
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 13
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 14
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 15
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 16
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 17
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 18
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 19
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 20
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 21
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 22
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 23
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 24
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 25
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 26
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 27
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 28
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 29
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 30
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 31
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 32
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 33
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 34
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 35
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 36
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 37
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 38
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 39
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 40
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 41
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 42
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 43
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 44
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 45
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 46
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 47
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 48
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 49
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 50
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 51
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 52
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 53
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 54
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 55
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 56
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 57
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 58
φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO απεικόνιση 59
1/59
Μάρκα:  Volvo
Μοντέλο:  FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO.
Τύπος:  φορτηγό αυτοκινητάμαξα
Έτος παραγωγής:  12/2012
Πρώτη εγγραφή:  2012-12-13
Διανυθέντα χιλιόμετρα:  862104 χλμ
Αριθμός αυτοκινήτων:  3
Καθαρό βάρος:  7059 κιλά
Τοποθεσία:  Ολλανδία Uden
Ημερομηνία καταχώρησης:  5 Ιουλ 2024
Αριθμός στα αποθέματα του πωλητή:  74
Περιγραφή
Συνολικές διαστάσεις:  9.4 μ × 2.55 μ × 0.96 μ
Καρότσα
Εφεδρικός τροχός: 
Κινητήρας
Ισχύς:  693 ίπποδύναμη (509 kW)
Καύσιμο:  πετρέλαιο
Ευρώ:  Euro 5
Κιβώτιο ταχυτήτων
Τύπος:  αυτόματος
Άξονες
Αριθμός αξόνων:  2
Διάταξη αξόνων:  4x2
Διπλοί τροχοί: 
Φρένα
ABS: 
Κουβούκλιο
Κουκέτα: 
Υδραυλικό τιμόνι: 
Αυτόνομος θερμαντήρας: 
Αερόσακος: 
Κλιματισμός: 
Έλεγχος κλιματσισμού: 
Ραδιόφωνο:  CD
Κρουζ κοντρόλ: 
Ηλεκτροκίνητα παράθυρα: 
Αλεξήλιο: 
Πρόσθετος εξοπλισμός
PTO (Δυναμοδότης): 
Κατάσταση
Κατάσταση:  μεταχειρισμένες

Πρόσθετες πληροφορίες — Φορτηγό αυτοκινητάμαξα Volvo FH 500 for 3 TRUCKS VOLVO bj 2012 + LOHR BJ 2008 P- AIRCO

Ελληνικά
- Αερανάρτηση
- Αερόσακοι
- Θέρμανση
- Καλοριφέρ
- Παραβολική ανάρτηση
- Въздушни възглавници
- Въздушно окачване
- Нагревател
- Отопление
- Параболично окачване
- Airbagy
- Parabolické odpružení
- Topení
- Topení
- Vzduchové odpružení
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Airbags
- Luftfederung
- Parabolfederung
- Verwärmungsautomatik

= Anmerkungen =

LOHR VGYC3L52J8XL51672 BJ 2008 GEWICHT 6860
TRANSPORT NACH ANTWERP 590 EURO

= Weitere Informationen =

Vorderachse: Gelenkt
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Flere valgmuligheder og mere tilbehør =

- Airbags
- Luftaffjedring
- Parabelaffjedring
- Varme
- Varmer

= Yderligere oplysninger =

Foraksel: Styretøj
Overordnet stand: meget god
Teknisk stand: meget god
Visuelt udseende: meget god
= Additional options and accessories =

- Airbags
- Air suspension
- Heater
- Parabolic suspension
- Passenger seat

= Remarks =

LOHR VGYC3L52J8XL51672 BJ 2008 WEIGHT 6860
TRANSPORT TO ANTWERP 590 EURO

= More information =

Front axle: Steering; Suspension: parabolic suspension
Rear axle: Suspension: air suspension
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
= Más opciones y accesorios =

- Airbags
- Calefacción
- Estufa
- Resortes parabolicos
- Suspensión neumática

= Comentarios =

LOHR VGYC3L52J8XL51672 BJ 2008 PESO 6860
TRANSPORTE A AMBERES 590 EURO

= Más información =

Eje delantero: Dirección
Estado general: muy bueno
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno
- Ilmajousitus
- Lämmitin
- Lämmitys
- Parabolinen jousitus
- Turvatyynyt
= Plus d'options et d'accessoires =

- Airbags
- Chauffage
- Ressorts paraboliques
- Suspension pneumatique

= Remarques =

LOHR VGYC3L52J8XL51672 BJ 2008 POIDS 6860
TRANSPORT VERS ANVERS 590 EURO

= Plus d'informations =

Essieu avant: Direction
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
- Grijanje
- Grijač
- Parabolični ovjes
- Zračni jastuci
- Zračni ovjes
- Fűtés
- Fűtőberendezés
- Légrugós felfüggesztés
- Légzsákok
- Parabolarugós felfüggesztés
- Airbag
- Riscaldamento
- Riscaldamento
- Sospensioni paraboliche
- Sospensioni pneumatiche
= Aanvullende opties en accessoires =

- Airbags
- Luchtvering
- Paraboolvering
- Passagiersstoel
- Radio/cd/audio systeem
- Verwarming

= Bijzonderheden =

LOHR VGYC3L52J8XL51672 BJ 2008 GEWICHT 6860
TRANSPORT NAAR ANTWERPEN 590 EURO

= Meer informatie =

Kleur: Onbekend
Vooras: Meesturend
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
- Kollisjonsputer
- Luftfjæring
- Oppvarming
- Parabelfjæring
- Varmeapparat
= Więcej opcji i akcesoriów =

- Ogrzewanie
- Piec
- Poduszki powietrzne
- Zawieszenie paraboliczne
- Zawieszenie pneumatyczne

= Więcej informacji =

Oś przednia: Układ kierowniczy
Stan ogólny: bardzo dobrze
Stan techniczny: bardzo dobrze
Stan wizualny: bardzo dobrze
= Opções e acessórios adicionais =

- Airbags
- Aquecedor
- Aquecimento
- Suspensão parabólica
- Suspensão pneumática

= Mais informações =

Eixo dianteiro: Direção
Estado geral: muito bom
Estado técnico: muito bom
Aspeto visual: muito bom
- Aerotermă
- Airbaguri
- Suspensie parabolică
- Suspensie pneumatică
- Încălzire
= Дополнительные опции и оборудование =

- Обогрев
- Обогреватель
- Параболическая подвеска
- Пневматическая подвеска
- Подушки безопасности

= Дополнительная информация =

Передний мост: Рулевое управление
Общее состояние: очень хорошее
Техническое состояние: очень хорошее
Внешнее состояние: очень хорошее
- Airbagy
- Kúrenie
- Parabolické odpruženie
- Vykurovanie
- Vzduchové odpruženie
- Krockkuddar
- Luftfjädring
- Parabolfjädring
- Uppvärmning
- Värmare
- Havalı süspansiyon
- Hava yastıkları
- Isıtma
- Isıtıcı
- Parabolik süspansiyon