Αγγελίες Ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper πωλήθηκε και δεν υπάρχει στην αναζήτηση!
Παρόμοιες αγγελίες
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper
Πωλήθηκε
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 2
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 3
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 4
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 5
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 6
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 7
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 8
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 9
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 10
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 11
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 12
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 13
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 14
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 15
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 16
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 17
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 18
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 19
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 20
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 21
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 22
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 23
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 24
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 25
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 26
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 27
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 28
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 29
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 30
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 31
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 32
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 33
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 34
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 35
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 36
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 37
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 38
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 39
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 40
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 41
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 42
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 43
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 44
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 45
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 46
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 47
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 48
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 49
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 50
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 51
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 52
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 53
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 54
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 55
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 56
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 57
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 58
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 59
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 60
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 61
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 62
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 63
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 64
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 65
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 66
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 67
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 68
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 69
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 70
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 71
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 72
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 73
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 74
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 75
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 76
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 77
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 78
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 79
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 80
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 81
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 82
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 83
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 84
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 85
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 86
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 87
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 88
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 89
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 90
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 91
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 92
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 93
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 94
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 95
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 96
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 97
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 98
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 99
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper απεικόνιση 100
1/100
Μάρκα:  Scania
Μοντέλο:  P400 8x4 Day Cab Steel Tipper
Τύπος:  ανατρεπόμενο φορτηγό
Πρώτη εγγραφή:  2013
Τοποθεσία:  Μεγάλη Βρετανία Stoke on Trent
Ημερομηνία καταχώρησης:  5 Ιουλ 2024
ID της Autoline:  GP41045
Κινητήρας
Ευρώ:  Euro 5
Κιβώτιο ταχυτήτων
Τύπος:  χειροκίνητος
Αριθμός ταχυτήτων:  8
Κουβούκλιο
Δεξιοτίμονο: 
Ραδιόφωνο: 
Κατάσταση
Κατάσταση:  μεταχειρισμένες

Πρόσθετες πληροφορίες — Ανατρεπόμενο φορτηγό Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper

Αγγλικά
REGISTRATION: EK63 RYC
2013 Scania P400 8x4 Day Cab Steel Tipper
Double Drive Double Diff on Spring Suspension
Excellent Condition
We can organise shipping to any Worldwide destination - Contact for a quote