Ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper

PDF
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 2
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 3
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 4
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 5
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 6
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 7
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 8
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 9
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 10
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 11
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 12
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 13
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 14
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 15
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 16
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 17
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 18
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 19
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 20
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 21
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 22
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 23
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 24
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 25
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 26
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 27
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 28
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 29
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 30
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 31
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 32
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 33
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 34
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 35
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 36
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 37
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 38
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 39
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 40
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 41
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 42
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 43
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 44
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 45
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 46
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 47
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 48
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 49
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 50
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 51
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 52
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 53
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 54
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 55
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 56
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 57
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 58
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 59
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 60
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 61
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 62
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 63
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 64
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 65
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 66
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 67
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 68
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 69
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 70
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 71
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 72
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 73
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 74
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 75
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 76
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 77
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 78
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 79
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 80
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 81
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 82
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 83
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 84
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 85
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 86
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 87
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 88
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 89
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 90
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 91
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 92
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 93
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 94
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 95
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 96
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 97
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 98
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 99
ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper απεικόνιση 100
Σας ενδιαφέρει η αγγελία;
1/100
PDF
28.490 €
23.950 £
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα:  Scania
Μοντέλο:  G410 8x4 Sleeper Cab Tipper
Τύπος:  ανατρεπόμενο φορτηγό
Πρώτη εγγραφή:  2016
Τοποθεσία:  Μεγάλη Βρετανία Stoke on Trent
Ημερομηνία καταχώρησης:  5 Ιουλ 2024
ID της Autoline:  AP41045
Κινητήρας
Ευρώ:  Euro 6
Κιβώτιο ταχυτήτων
Τύπος:  χειροκίνητος
Αριθμός ταχυτήτων:  8
Κουβούκλιο
Δεξιοτίμονο: 
Κλιματισμός: 
Ραδιόφωνο: 
Ψυγείο: 
Κατάσταση
Κατάσταση:  μεταχειρισμένες
Πρόσθετες πληροφορίες
Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (VIN):  YS2G8X40005410755

Πρόσθετες πληροφορίες — Ανατρεπόμενο φορτηγό Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper

Αγγλικά
REGISTRATION: NA16 HAU
2016 Scania G410 8x4 Sleeper Cab Tipper
Double Drive Double Diff on Spring Suspension
Easysheet
On Board Weigher
Excellent Condition
We can organise shipping to any Worldwide destination - Contact for a quote
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
PDF
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!
Παρόμοιες αγγελίες
Επικοινωνία με τον πωλητή
27.300 € GBP 22.950 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2015 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
27.300 € GBP 22.950 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2016 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
27.300 € GBP 22.950 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2015 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
27.300 € GBP 22.950 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2015 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
24.920 € GBP 20.950 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2014 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
25.870 € GBP 21.750 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2016-06 Διανυθέντα χιλιόμετρα 488161 χλμ Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Cliffe Hill Depot Beveridge Lan
FleetEx Limited
14 χρόνια στο Autoline
Επικοινωνία με τον πωλητή
22.540 € GBP 18.950 £
Ευρώ Euro 5
Έτος 2014 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
30.480 € GBP 25.630 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2016 Διανυθέντα χιλιόμετρα 923839 χλμ Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Merthyr Tydfil
Επικοινωνία με τον πωλητή
30.630 € GBP 25.750 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2016-06 Διανυθέντα χιλιόμετρα 500984 χλμ Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Sawley
Walker Movements Limited
14 χρόνια στο Autoline
Επικοινωνία με τον πωλητή
27.060 € GBP 22.750 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2014-09 Διανυθέντα χιλιόμετρα 588938 χλμ Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Sawley
Walker Movements Limited
14 χρόνια στο Autoline
Επικοινωνία με τον πωλητή
17.790 € GBP 14.950 £
Ευρώ Euro 3
Έτος 2006 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
18.970 € GBP 15.950 £
Ευρώ Euro 5
Έτος 2013 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
20.160 € GBP 16.950 £
Ευρώ Euro 5
Έτος 2013 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
22.310 € GBP 18.750 £
Ευρώ Euro 5
Έτος 2013-09 Διανυθέντα χιλιόμετρα 717526 χλμ Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Sawley
Walker Movements Limited
14 χρόνια στο Autoline
Επικοινωνία με τον πωλητή
21.950 € GBP 18.450 £
Ευρώ Euro 5
Έτος 2013-10 Διανυθέντα χιλιόμετρα 902636 χλμ Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Sawley
Walker Movements Limited
14 χρόνια στο Autoline
Επικοινωνία με τον πωλητή
τιμή κατόπιν αιτήματος
Έτος 2015 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Armagh City, Banbridge and Craigavon
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία δημοπρασία
Έτος Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Leeds
Euro Auctions GB
6 χρόνια στο Autoline
Επικοινωνία με τον πωλητή
δημοπρασία δημοπρασία
Έτος Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Leeds
Euro Auctions GB
6 χρόνια στο Autoline
Επικοινωνία με τον πωλητή
26.110 € GBP 21.950 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2018 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent
Επικοινωνία με τον πωλητή
29.680 € GBP 24.950 £
Ευρώ Euro 6
Έτος 2016 Διανυθέντα χιλιόμετρα Ισχύς
Μεγάλη Βρετανία, Stoke on Trent