» Δεξαμενές ημιρυμουλκούμενα

Δεξαμενές ημιρυμουλκούμενα, δεξαμενή ρυμουλκούμενο