» » Δημοτικό/κοινής ωφέλειας όχημα για ανταλλακτικά